19470915 - Lysning

Lysning

till äktenskap har avkunnats för underofficeren vid KA 3 Sune Essemyr, Fårösund, och fröken Barbro Laweryren, dotter till folkskollärare Adolf Lawergren, Boge, och hans maka, född Ohlsson.Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 September 1947
N:r 210