19470922 - ROXY - Nattvaktens Hustru.

ROXY - Nattvaktens Hustru.
Britta Holmberg, Åke Grönberg, Sture Lagerwall.
Regi: Bengt PalmGotlands Allehanda
Måndagen den 22 September 1947
N:r 216