19470901 - ROXY - Michigan Kid.

ROXY - Michigan Kid.
Jon Hall, Victor McLaglen, Rita Johnson, Andy Devine.Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 September 1947
N:r 198