19470901 - Ringa men ändock nederbörd.

Ringa men ändock nederbörd.

Disigt, grått och tungt har det varit till väders under söndagsdygnet och särskilt söndagskvällen var fuktig med enstaka regnskurar — stundom ganska kraftiga här och var. Nederbörden — den efterlängtade
har emellertid varit förhållandevis ringa, även om den varit jämnt fördelad över hela Gotland.
Gotska Sandön har fått 1 mm. och på Fårö har fallit 5. På Gotland har Bunge, Skälsö, Visby, Östergarn, Hejde och Rone fått 4 mm., Roma och Hoburgen 6, St. Karlsö 2, Burgsvik 5,2 och När 7 mm.Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 September 1947
N:r 198