19470902 - Död. Carl Berg.

Vår käre far och farfar Carl Berg lämnade oss i dag i sitt 77 levnadsår. Sörjd och saknad men i tacksamt minne bevarad av oss, syskon, släkt och många vänner.
Kallings i Follingbo den 1 sept. 1947.
BARN och BARNBARN

Solen har dalat, dagen är slut,
Stilla är klappande hjärtat.
Skönt är att vila från lidandet ut,
Somna från allt som har smärtat.

För dem som önska följa vår fader till hans sista vilorum meddelas, att jordfästningen äger rum i Follingbo kyrka söndagen den 7 sept. kl. 4 e. m. Samling sker i hemmet kl. 3 e. m.
Meddelas endast på detta sätt.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 September 1947
N:r 199