19470903 - Justeringar till "skälig" ortsgrupp.

Justeringar till "skälig" ortsgrupp.

Av en sammanställning, som gjorts av läroverksadjunkten H. Malmgård i Växjö, framgår, att åtskilliga kommuner vid den föreslagna nya idrottsgrupperingen placerats i en högre ortsgrupp än själva levnadskostnadstalet angiver. Detta gäller enligt hans uppgift bl. a. följande kommuner på Gotland: Bunge med Fårösund, där ortsgruppen enligt krontalet skulle vara II, men där ortsgrupp III ansetts vara skälig, samt Ardre, Hejdeby, Atlingbo, Linde, Tofta, Björke, Havdhem, Roma, Fardhem, Klinte med Klintehamn, Follingbo, Barlingbo och Stånga, vilka enligt krontal skulle hänföras till ortsgrupp I, men där ortsgrupp II ansetts vara skälig.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 September 1947
N:r 200