19470903 - Dödsfall.

Dödsfall.

en ålder av sjuttiosex år har smedmästaren Carl Berg, Kallings i Follingbo, avlidit. Han var född i Ryssby församling i Småland och kom till Gotland 1892. Efter att tidigare bl. a. haft anställning hos smeden Pettersson vid Söderport inköpte han ett ställe vid Kallings, där han byggde en smedja, vilken han innehade till 1938, då han överlämnade den i andra händer. Den bortgångne sörjes närmast av barn och barnbarn samt två bröder i Fröjel.

Sjuttionio år gammal har fru Axelina Norrby, Klintehamn, avlidit. Den avlidne, som var änka efter handlanden G. A. Norrby, sörjes närmast av tre söner samt en dotter.

Fru Ruth Pettersson, maka till lägenhetsägaren Oskar Pettersson, Sigsarve i Viklau, har avlidit i en ålder av fyrtiosex år. Hon sörjes närmast förutom av maken av fyra barn, moder och syster.

F. överjägmästaren Fredrik Witt, Linköping, avled i söndags. Han var född i Hälsingborg 1860 och efter studentexamen där 1880 utexaminerades han från skogsinstitutet 1883. År 1914 förordnades han som tillförordnad överjägmästare i Smålands distrikt 1919 som överjägmästare i östra distriktet, vilken befattning han lämnade 1925, då han avgick med pension. I Gränna stadsfullmäktige var den bortgångne ledamot 1888 och ordförande åren 1893-1901. Närmast sörjande är en son, lektor H. Witt, Visby, och en dotter, bosatt i Linköping.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 September 1947
N:r 200