19470904 - Tre fall av barnförlamning

Tre fall av barnförlamning

rapporteras inom länet för senare hälften av augusti månad, nämligen 1 fall i Visby distrikt, 1 fall i Roma distrikt och 1 fall i Burgsviks distrikt.
Dessutom upptar epidemirapporten för denna tid 1 fall av smittsam gulsot i Ljugarns distrikt och 1 fall av partyfus i Roma distrikt.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 September 1947
N:r 201