19470904 - Födelsedagar.

Födelsedagar.

Hemmansägaren och kyrkvärden Erik Hellgren, Hägdarve i Akebäck, fyller på lördag femtio år. Han är född vid Hägdarve, vilken gård han övertog efter fadern år 1935. Femtioåringen har gjort sig känd som en duktig jordbrukare, ett faktum varom bl. a. den välskötta gården vittnar, och personligen är femtioåringen omtyckt och uppskattad för sitt glada och gemytliga väsen och sina egenskaper i övrigt. Han har även tagits i anspråk för allmänna värv och är bl. a. kyrkvärd och ledamot av kyrkorådet, skolrådet och kommunalnämnden.

Femtio år fyller på lördag, lantbrukaren Ragnar Björkegren, Högbroäng, Roma. Jubilaren, som är född i Stenkyrka, reste år 1929 till Roslagen för att praktisera på en rävfarm och stannade där till 1.934, då han inköpte Högbro-äng. Där drev han sedan rävuppfödning till krigets början för att därefter ägna sig åt lantbruket. Han är en duktig arbetsmänniska och hjälpsam mot alla.

På lördagen fyller f. småskollärarinnan Anna Nilsson, Ringvide på Fårö, nittio år. Hon är född vid Lauters på Fårö och efter sin lärarinneexamen tjänstgjorde hon två år på fastlandet innan hon återvände till hemsocknen år 1878 och då blev småskollärarinna på Östra Skolan, i vilken tjänst hon kvarstod till 1904. Hon vikarierade sedan på grund av lärarebristen under åren 1918-20. Under sin långa tjänstetid, som f. ö. började med 200 kr. i lön om året, har hon sett många årgångar fåröbor växa upp och hon har alltid med stort intresse ägnat sig åt sin lärargärning, som ofta nog blev tung och ansträngande genom de förr så stora klasserna. Vid sidan av tjänsten ägnade hon sig åt missionsarbetet och gör så ännu, ty hon är alltjämt aktiv i syföreningen och klarar såväl handarbeten som tidningsläsning utan glasögon. Det är överhuvudtaget en synnerligen pigg och vital fårökvinna, som på lördagen fyller nittio.

På fredag fyller snickarmästaren Knut Pettersson, Hemse, sextio år. Han är känd som en skicklig och dugande yrkesman samt är medlem av IOGT.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 September 1947
N:r 201