19470904 - Dödsfall.

Dödsfall.

I en ålder ev nittiofyra år har änkefru Maria Johansson, Buttlegårda i Buttle, avlidit. Den bortgångna, som var änka efter lantbrukaren Karl Johansson, har tillhört metodistförsamlingen ett 50-tal år. Hon sörjas närmast av barn, barnbarn och barnbarnsbarn.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 September 1947
N:r 201