19470905 - Andelsslakteriets livdjursregister.

Andelsslakteriets livdjursregister.

Säljare:

Nöt:
Gustav Pettersson, Rosenbys, Eskelhem, tel. Eskelhem 47: 1 mjölkko, kalvf. 4:e gången den 12/9.
Herman Hellgren, Skogs, Östergarn, tel. Katth.-vik 85: 1 god mjölkko, kalvf. 10/9.
A. Stark, Halsarve, Fardhem, tel. Hemse 108 a: 2 st. stamboksförda kor.
W. Kristiansson, Ekebys, Ganthem, tel. Ganthem 16 und.: 1 ko, nykalvad 2:a gången.
Johannes Pettersson, Pavalds, Lärbro, tel. Lärbro 44 a: 1 ung ko, kalvf. omkr. 9/9.
Sven Hansson, Buters, Hörsne, tel. Hörsne 39: 2 st. kor, kalvf. omkr. 15/12 och 15/4.
Josef Larsson, Dibjers, Hörsne, tel. Hörsne 25: 1 ko, kalvf. i slutet av sept. samt 1 kviga, kalvf. i mitten av sept.
Nils Andersson, Kyrkebys, Hangvar, tel. Hangvar 25 und.: 1 mjölkko, 6 år.

Häst:
Gustav Pettersson, Rosenbys, Eskelhem, tel. Eskelhem 47: 1 fölunge, 1 ½ år, 3 led ardenner.
P. Pettersson, Kvie, Hangvar, tel. Hangvar 26: 1 dräktig ard.-sto, 7 år.
Hjalmar Thornsson, Öndarve, När, tel. När 47: 1 ungsto, 3 år.

Svin:
Gustav Pettersson, Rosenbys, Eskelhem, tel. Eskelhem 47: 1 sugga, grisf. den 20/9.
A. Stark, Halsarve, Fardhem, tel. Hemse 108 a: 10 st. ungsuggor, obet., efter kontrollbokförda mödrar.

Köpare:

Nöt:
R. Ryström, Hägelsarve, Ekeby, tel. Ekeby 28: 1 tjur, omkring 1 år, lämplig till avel.Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 September 1947
N:r 202