19470905 - Petterkvist

Petterkvist: Ingen av hattarna passade den dagen.



Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 September 1947
N:r 202