19470906 - Betfälten i stort behov av regn.

Betfälten i stort behov av regn.
Sockerhalten slår alla rekord.

På vår förfrågan hos sockerfabriken i Roma rörande situationen för betskörden, svarar betinspektör Nils B. Nilsson, att betproven visa ovanligt stor sockerhalt i år. Det prov som togs i måndags visade hela 20 procents sockerhalt — så stor sockerhalt har vid denna tid icke tidigare noterats.
Men för att det skall bli någon betskörd, så fordras det kraftig nederbörd med det snaraste. Betfälten är praktiskt taget uttorkade.
Från egendomar, som har bevattningsaggregat, har man satt igång bevattningen, vilket gör oerhört stor nytta i dessa varma och torra dagar.Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 September 1947
N:r 203