19470909 - Jordfästningar.

Jordfästningar.

Till gravens ro vigdes på söndagen stoftet efter smedmästaren Carl Berg, Kallings i Follingbo. Efter samling i sorgehuset, där en andaktsstund hölls under ledning av pastor B. Bergdahl, fördes kistan till kyrkan. I templet sjöngs ps. 118, varpå pastor Bergdahl höll ett varmhjärtat griftetal och förrättade jordfästningen. Akten avslöts med ps. 425: 6. Vid graven nedlades ett stort antal kransar och i samband därmed hölls flera tal.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 September 1947
N:r 205