19470910 - Ny skärmbildning på norra Gotland börjar 24 sept.

Ny skärmbildning på norra Gotland börjar 24 sept.
Man hoppas på lika gott resultat som 1943.

Kampen mot tuberkulosen fortgår allt kraftigare med tillhjälp av det utmärkta calmettevaccinet, betonade sanatorieläkare Bo Nordgren vid ett sammanträde i Tingstäde i lördags. De tuberkulinnegativa får en synnerligen god hjälp genom vaccineringen att i fortsättningen skydda sig mot den förhärjande farsoten. Han nämnde bl. a. att av ett flertal personer, som vaccinerats, hade icke en enda angripits av sjukdomen under det att bland ett "lika ' stort antal icke vaccinerade, hade ett flertal fall lett till döden.
Landshövding Erik Nylander öppnade sammträdet och hälsade hälsovårdsmän från Tingstäde, Fole, Lummelunda, Martebo, Lokrume och Stenkyrka välkomna och i ett behjärtansvärt anförande vädjade han till de närvarande att kraftigt hjälpa till i kampen mot den på nytt uppblossande farsoten. Vi har fått en storartad hjälp från Svenska nationalföreningen mot tuberkulos och vi borde visa vår stora tacksamhet genom en allmän anslutning till undersökningen, se landshövdingen bl. a. och hoppad$s, att resultatet även denna gång skulle bli lika bra som vid 1943 års undersökning. I synnerhet borde man hjälpa de gamla att låta skärmbildsundersöka sig, så att icke dessa sig själva ovetande går omkring 1såsom en fara för det yngre släktet.
Landshövdingen har i dag riktat en appell till Botlands befolkning att allmänt delta i kampen mot denna folkfiende.
De som av en eller annan anledning icke kunnat komma till undersökning i de socknar, som hittills undersökts, kan få göra detta vid centraldispensären varje dag kl. 12.

Tingstäde först.
Man beslöt efter en stunds diskussion att låta undersökningen börja i Tingstäde den 24 och 25 i denna månad samt sedan fortsätta med Fole den 29 och 30 samt Lummelunda den 3 oktober. I början av oktober skulle Martebo, Lokrume och Stenkyrka undersökas, varefter beslut skulle fattas om den vidare undersökningens planläggning med hänsyn till den då påbörjade betkampanjen.
Dr Nordgren håller om fredag kl. 12,50 ett anförande i Gotlandsradion om betydelsen av skärmbildsundersökningen här på Gotland.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 September 1947
N:r 206