19470910 - Petterkvist

Petterkvist: Ny metod för säkert hålfinnande i golf.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 September 1947
N:r 206