19470926 - Födelsedagar.

Födelsedagar.

Sextio år fyller på söndag fabrikör August Westerberg, Fårösund. Efter att ha lärt ut i Visby öppnade han möbelsnickeri i Fårösund, och innehar nu rörelsen tillsammans med en son. Fabrikör W. har även tagits i anspråk för en rad kommunala och andra förtroendeuppdrag och har genom sitt väsen och goda egenskaper i övrigt gjort sig uppskattad och omtyckt. F. n. tjänstgör han som slöjdlärare i folkskolan.Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 September 1947
N:r 220