19470918 - Födelsedag. Arvid Claudelin.

Födelsedag. Arvid Claudelin.

Sextio år fyller den 22 september hemmansägaren Arvid Claudelin. Han äger och brukar fädernegården Kännungs i Hellvi, vilken han skött och sköter på ett mönstergillt sätt. Vidare har han mottagit en mängd förtroendeuppdrag såsom ordförande och kassör i fattigvårds-styrelsen, ordförande i pensionsnämnden, ledamot av pastoratsnämnden, godeman vid lantmäteriförrättningar samt ledamot av kommunalfullmäktige. Tidigare har han även innehaft en del andra uppdrag. Sextioåringen är en dugande och skötsam person, som sköter allt det som blivit honom anförtrott på ett förtjänstfullt sätt.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 september 1947
N:r 213