19470920 - Prästerskapet.

Prästerskapet.

Semester har beviljats kyrkoherden E. Ihrmark, Väskinde, 25-29 september med pastor Ä. Johansson som vikarie, kyrkoadjunkten B. Bergdahl, Follingbo, 21 september-10 oktober med pastor A. Dahlquist som vikarie och komministern E. Björlander, Grötlingbo, 19-27 september med kyrkoherden J. Hoffman som vikarie.Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 september 1947
N:r 215