19470929 - Födelsedagshyllning. August Westerberg.

Födelsedagshyllning.

Fabrikör August Westerberg, Fårösund, som igår fyllde sextio år, blev med anledning därav föremål för hjärtliga hyllningar. Dessa började tidigt på morgonen, då familjen och de närmaste uppvaktade med en taklampa. Samtidigt överlämnades från de anställdas sida en bordslampa åtföljd av textad adress. Släkt och vänner samt institutioner uppvaktade med presenter av olika slag samt en myckenhet blommor och dessutom anlände telegrafiska lyckönskningar från när och fjärran. På kvällen gavs middag för den närmaste släkten i jubilarens hem, varvid han ytterligare hyllades.Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 september 1947
N:r 222