19470930 - Födelsedagshyllning. Linde Möllerström.

Födelsedagshyllning.

På sin femtioårsdag i söndags blev fru Linde Möllerström, Aumunds i Roma, föremål för många och hjärtliga lyckönskningar. I arla morgonstund uppvaktade familjen, som överlämnade vackra minnesgåvor. Den närmaste släkten upp vaktade med en penninggåva jämte blomsterkorg åtföljd av textad adress. Vännernas talan fördes av fru Lisa Kahlström, som i ett vackert tal tolkade vännernas uppskattning och framförde deras hyllningar samt överlämnade en vacker guldbroseh jämte adress och blomsterkorg. Från övriga släktingar fick femtioåringen bl. a. mottaga en bordsdekoration och blommor. Vid den middag som fru Möllerström senare på dagen gav för en talrik släkt- sola vänkrets blev hon ytterligare hyllad i bl. a. ett tal. av folkskollärare Edvard Kahlström.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 september 1947
N:r 223