19520802 - Simkurser.

Simkurser.

Upprop till simkurser hålls måndagen den 4 aug. i Fleringe, Lunderhagaviken, kl. 10 och i Rute, Valleviken, kl. 14. Simlärare blir Börje Carlson.Gotlänningen
Lördagen 2 augusti 1952
Nr 176
Årgång 69
Lösnummer 20 öre