19520802 - Dödsfall

Dödsfall

Änkefru Albertina Björkqvist, Halla, har avlidit på ålderdomshemmet i Roma, 88 år gammal. Hon var änka efter lantbr. Fredrik Björkqvist och sörjes närmast av son och syskonbarn.
Efter en längre tids sjukdom har änkefru Vilhelmina Klintberg, Autsarve i Garda, avlidit, 80 år gammal. Hon var född i Garda och änka efter lantbr. John Klintberg. Närmast sörjes hon av två söner, John, som övertagit fädernegården, och Enar, jordbruksarb. och bosatt i Garda, samt barnbarn.Gotlänningen
Lördagen 2 augusti 1952
Nr 176
Årgång 69
Lösnummer 20 öre