19520801 - Vigsel

Vigsel

I Fornåsa prästgård vigdes på onsdagen ingenjör K. G. Wessman, Roma, och fröken Gunborg Johansson, Roma. Vigseln förrättades av kyrkoherde I. Ellborg.Gotlänningen
Fredagen 1 augusti 1952
Nr 175
Årgång 69
Lösnummer 20 öre