19520801 - Dödsfall.

Dödsfall.

Direktör Erik Degerman, Slite, avled i går på Mariahemmet i Visby efter flera års sjukdom. Den bortgångne, som var 52 år gammal, tog studenten i Visby 1919, genomgick sedan handelshögskolan och vistades en tid i utlandet för studier, innan han blev engagerad i faderns affärsrörelse Frans Degermans Håndelsaktiebolag i Slite, där han sedermera blev direktör. På fritiden nedlade dir. Degerman stort intresse för seglingen — bl. a. var han med och stiftade Slite båtklubb — vidare var han känd som filatelist och hade fotografering som en. kär hobby. Han var också en mycket språkkunnig man och personligen var han försynt och. tillbakadragen.
Den avlidne sörjes närmast av två bröder, folkhögskoleinspektören Allan Degerman på Åsa folkhögskola och köpman Yngve Degerman, Slite, samt svägerska och brorsbarn.

I en ålder av 89 år avled i går hemmansägaren Olof Larsson, Aumunds i Roma. Han var född vid Säggeby i Källunge och förvärvade för många år sedan gården i Roma, vilken han ännu innehade. Närmast sörjande är fem söner och två döttrar samt barnbarn.

F. jordbruksarbetaren Alfred Pettersson, Gannarve i Hall, har avlidit, 79 år gammal. Han var smålänning till börden och sörjes närmast av maka och 'bart,Gotlänningen
Fredagen 1 augusti 1952
Nr 175
Årgång 69
Lösnummer 20 öre