040613-visbyhamn.jpg

19520804 - Folkskolorna.

Folkskolorna.

Till i .o. folkskollärare i Roma har antagits Börje Svensson från Hofors (tidigare i Stånga).
Två ord. folkskollärartjänster vid Visby folkskolor söks av folkskollärarna Arne och Inga Ströhm, Hemse, Barbro Landberg, Visby, Gunnar Wennerblad, Furingstad, Folke Gauffin, Visby, och Gunvor Rundqvist, Visby, samt överlärare Otto Sjöström, Bredbyn.
Till e. o. lärare vid Katrineholms folksskola har antagits folkskolläraren Stig Jeppson, Kräklingbo.Gotlänningen
Måndagen 4 augusti 1952
Nr 177
Årgång 69
Lösnummer 20 öre