19520805 - Död Albertina Björkqvist.

Fru Albertina Björkqvist född 9/4 1864 har fått gå in i sin Herres vila.
Sörjd och saknad av släkt, vänner samt Roma metodistförsamling.
Romakloster den 2 augusti 1952.
Ernst och Signe Björkqvist

De som önska följa den avlidna på hennes sista färd samlas i Halla kyrka fredagen den 8 aug., där jordfästningen äger rum kl. 14. Efter jordfästningen hålles minnesstund i Roma metodistkapell.
Meddelas endast på detta sätt.

Albertina BjörkqvistGotlänningen
Tisdagen 5 augusti 1952
Nr 178
Årgång 69
Lösnummer 20 öre