19520806 - Död Arvid Gahnström.

Min ömt älskade Make vår käre Far Arvid Gahnström
avled hastigt i dag i sitt 47:e levnadsår. Innerligt sörjd av oss, broder, släkt och många vänner.
Lunds i Tingstäde den 5 aug. 1952.
OTTILIA GAHNSTRÖM
Verner Martin

Ps.: 451.

Arvid GahnströmGotlänningen
Onsdagen 6 augusti 1952
Nr 179
Årgång 69
Lösnummer 20 öre