19520806 - Till i. o. folkskollärare

Till i. o. folkskollärare i Gammelgarn har, sedan Olle Hallgren gett återbud, utsetts Rutger Sperens, Linköping.
En i. o. skolkökslärarinnetjänst i Romaklosters skoldistrikt har besatts med Kerstin Wellenius, Stocksund.Gotlänningen
Onsdagen 6 augusti 1952
Nr 179
Årgång 69
Lösnummer 20 öre