19520806 - Till stadens vägunderhåll

Till stadens vägunderhåll för åren 1952-55 kommer statsbidrag att utgå med 185.000 kr har Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen meddelat. Bidraget utgår som vanligt endast till de vägar som är av vikt för biltrafiken.Gotlänningen
Onsdagen 6 augusti 1952
Nr 179
Årgång 69
Lösnummer 20 öre