19520806 - Jordfästningar

Jordfästningar

Till gravens ro i vigdes i går stoftet efter f. smeden Ernfrid Pettersson, Lickershamn i Stenkyrka. Som inledning på den högtidliga akten sjöngs ps. 119: 1-2, varefter kyrkoherde Erik Björlander höll griftetal med utgång från Upp. 1: 17-18. Efter jordfästningen sjöngs ps. 542: 6-8. Under det att kantor Nils Åkerbäck utförde sorgemusik på orgeln utbars kistan och sänktes i graven. Vid denna nedlades en rik och vacker blomstergärd.

På måndagen vigdes stoftet efter f. lantbr. Oskar Olsson., Gimrings, Havdhem, till griftero. Efter samling i sorge-guset, där en kort andaktsstund hölls fördes den avlidne i procession till Elimkapellet. Fru Annie Thomsson utförde på orgel Händels Largo. Därefter sjöng baptistförsamlingens blandade kör »Ser du den staden Jerusalem» och sången 746 i Psalmisten sjöngs unisont. Fru Aina Wik sjöng »Inga skuggor» och pastor Ragnvald Wik förrättade jordfästningen. Han erinrade i sitt tal om den avlidnes redbara vandel och varma gudsfruktan vilken särskilt funnit sitt uttryck i hans offersinne och intresse för församlingen. Han tillhörde under många år församlingens diakonkår och tidigare i sin ungdom var han körens ledare. Efter jordfästningen sjöng kören en sång som den avlidne en gång övat in med sångarna, nämligen: »Och jag såg en ny himmel». Sången 625 sjöngs och under det fru Thomsson spelade »Sorgmarsch» av Chopin bars kistan ut och fördes till kyrkogården där en rik blomstergärd nedlades. För släktingarna talade mågarna Karl-Gustav Carlsson och Bertil Karlström och en broder till den avlidne. Pastor Wik nedlade baptistförsamlingens krans.

Till den sista vilan vigdes i går stoftet efter änkefru Fredrika Karlsson, f. Nordström, Visby. Akten förrättades i Östra gravkapellet, där domkyrkoorganist L. Siedberg spelade sorgemusik under samlingen. Som inledning sjöngs ps. 21, varefter pastor Nils Bergström förrättade jordfästningen och talade över orden i Jes. 40: 5-8. Sedan ps. 557: 1 och 5 sjungits utfördes ett violinsolo och till sist skedde gravsättning på östra kyrkogården, där en riklig blomstergärd nedlades.

På tisdagen jordfästes i Östra gravkapellet änkefru Anna Olofsson, f. Klang, Visby. Som inledning spelade musikfanjunkare Ernst Pettersson ett violinsolo och sedan ps. 21 sjungits förrättade pastor Nils Bergström jordfästningen, varvid han höll en betraktelse över orden i Kor. 13: 4, 7, 13. Akten avslöts med ps. 355: 1-3 och efter ytterligare ett violinstycke till domkyrkoorganist Siedbergs ackompanjemang fördes kistan till norra kyrkogården där en rik och vacker blomstergärd nedlades.Gotlänningen
Onsdagen 6 augusti 1952
Nr 179
Årgång 69
Lösnummer 20 öre