19520807 - Överlärarna.

Överlärarna.

Skolöverstyrelsen har på förslag till distriktsöverlärartjänsten i Rottne skoldistrikt uppfört skollärarna Henrik Ehrnborg, Rottne, Olof Bandh, Vartofta, och Erik Cederlund, När, i denna ordning.
Bland tre sökande till distrikts-överlärartjänsten i Högvads skoldistrikt märks folkskollärare K. G. Engfeldt, Hellvi.Gotlänningen
Torsdagen 7 augusti 1952
Nr 180
Årgång 69
Lösnummer 20 öre