040613-visbyhamn.jpg

19520807 - Till ord. folkskollärare och kantor

Till ord. folkskollärare och kantor i Klinte från den 1 jan. 1952 har valts folkskollärare Nils Åkerbäck, Stenkyrka.
I Slite köping har till i. o. folkskollärare antagits Margaret Skafvenstedt och Gunnel Jacobsson, Visby, samt till i. o. småskollärarinnor Kerstin Jacobsson, Visby, och Rut Sjödin, Bjärtrå.
Till i. o. småskollärarinna i När har antagits Ingrid Cederlund, Stenkumla, och i Stånga (endast för höstterminen) Anne-Marie Hell-gren, Visby.
Till i. o småskollärarinna i Vamlingbo har antagits Ingegerd Jacobsson, Linde, och vid Öjaskolan i Burgsvik fru Dagmar Olsson, Fidenäs.Gotlänningen
Torsdagen 7 augusti 1952
Nr 180
Årgång 69
Lösnummer 20 öre