19520807 - Femårsplanen för vägbyggen

Femårsplanen för vägbyggen

Den av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen upprättade femårsplanen för vägbyggen i Gotlands län upptar följande arbeten:
På vägen Visby Tingstäde, delen Visby stads gräns—Halner för 185.000 kr att utgå i år.
På vägen Roma—Visby, delen Diskarve—Hagvards för 515.000 kr, varav 15.000 utgår i år, 200.000 kr nästa år och 300.000 kr år 1954.
På vägen Klintehamn—Visby, delen Krokstäde—Dyple för 280.000 att utgå 1955.
På vägen Tingstäde—Fårösund, delen Othemars—Barshage för 220.000 kr varav 20.000 kr utgår 1955 och 200.000 1956 samt slutligen på vägen Hemse—Roma på delen vid Buttle för 210.080 kr.Gotlänningen
Torsdagen 7 augusti 1952
Nr 180
Årgång 69
Lösnummer 20 öre