19520808 - Fårösunds skolor för yrkesundervisning.

Fårösunds skolor för yrkesundervisning.

Nytt verksamhetsår börjar den 1 sept. med lärlingskurser i handel: Svenska med affärskorrespondens, handelsräkning, bokföring med skattedeklaration, engelska, medborgarkunskap och maskinskrivning. Kurser för äldre anordnas även i hushållsgöromål och sömnad. Inträdesfordringar: För kurserna i handel: fullgjord fortsättningsskoleplikt. För kurserna för äldre: eleverna skall ha fyllt 18 år.
Kurserna i hushållsgöromål avses pågå 18 veckor med 4 å 5 tim./vecka och kursen i sömnad c:a 20 veckor med 4 å 5 tim./vecka. För samtliga kurser är elevavgiften 5 kr/kurs.
Anmälan skriftligen eller per telefon Fårösund 188 skall vara undertecknad tillhanda senast den 20 augusti.
Fårösund.
MARTIN AHLQVIST.
Rektor.Gotlänningen
Fredagen 8 augusti 1952
Nr 181
Årgång 69
Lösnummer 20 öre