19520808 - Bibliotekskurs.

Bibliotekskurs.

I går började en två veckors kurs i biblioteksfrågor vid Uppsala stadsbibliotek. Kursen besöks av 30 folkskollärare och föreningsmänninskor. Från Gotland deltar hr Evert Hansson, som är huvudbibliotekarie i Roma storkommun.Gotlänningen
Fredagen 8 augusti 1952
Nr 181
Årgång 69
Lösnummer 20 öre