19520809 - FÅRÖSUND

FÅRÖSUND

Fru Brita Hjulström, sekreterare i försvarets civila tjänstemanaförbunds avd. 56 i Fårösund, har under tiden 13-19/7 1952 deltagit i en av förbundet anordnad studie- och förhandlingskurs på Bohusgården i Uddevalla. Kursen hade till syfte att ge avdelningsmedlemmarna kännedom om förbundets organisation och arbetssätt, tjänstemannarörelsens utveckling och organisation. Kursverksamheten bedrevs genom föredrag och praktiska tillämpningsövningar, där det gällde att alltid ta sina uppdrag med glatt mod och söka utföra uppdragen utan för mycket »hård kritik». En trevlig och givande kurs i kamratlighetens tecken och i natursköna omgivningar.Gotlänningen
Lördagen 9 augusti 1952
Nr 182
Årgång 69
Lösnummer 20 öre