19520809 - Förlovning

Förlovning

mellan komministern i Brandstorp Gunnar Blomqvist och leg. sjukgymnasten Kristina Tidstrand, dotter till kyrkoherden i Daretorp J. H. Tidstrand och hans maka, född Andersson. Lysning har samtidigt avkunnats och vigseln äger rum i Daretorps kyrka den 30 aug.

mellan medarbetaren i Gotl. Allehanda, red. Göte Nilsson, Visby, och telefonisten Sonja Johansson, Visby, dotter till pastor Arvid Johansson och hans .maka, Munktorp.Gotlänningen
Lördagen 9 augusti 1952
Nr 182
Årgång 69
Lösnummer 20 öre