19520809 - Dödsfall

Dödsfall

I en ålder av 74 år avled i går fru Augusta Lundberg, maka till lantbr. Adolf Lundberg, Buttlegårda i Buttle. Närmast sörjande förutom maken är barnen, Karl, bosatt i hemmet, och Gerda, gift med lantbr. Manfred Nilsson, Altheime i Buttle.Gotlänningen
Lördagen 9 augusti 1952
Nr 182
Årgång 69
Lösnummer 20 öre