19520811 - Födelsedagar

Födelsedagar

ÅTTIO ÅR fyller på torsdag f. byggnadssnickaren Reinhold Sandgren, Mariahemmet i Visby.

SJUTTIOFEM AR fyller på torsdag byggnadssnickaren Karl Petter Nordström, Ducker i Bunge.

SJUTTIO ÅR fyller på torsdag snickare Emil Pettersson, Tingstomt i Follingbo.

På torsdag fyller f. kommunalarbetaren Petter Oskar Pettersson, Vikingagatan 7, Visby, sjuttio år.
SEXTIO ÅR fyller på onsdag änkefru Ester Olofsson, Visborgsgatan 24, Visby.

På torsdag fyller f. lantbrukaren Gunnar Cedergren, Ansarve i Fröjel, sextio år. Han är född i Silte och har tidigare varit ledamot av fattigvårds-styrelsen.

FEMTIO ÅR fyller på torsdag fru Ebba Nilsson, maka till lantbrukare Karl Nilsson, Hallbjers i När. Hon är född i Eskelhem. Sedan flera år är hon en intresserad medlem av SLKF.

På torsdag fyller snickeriarb. Gustaf Olov Ahlbin, Specksrum 7, Visby, femtio år.

På torsdag fyller fru Dagmar Hejdenberg, maka till postföraren Karl Hejdenberg, Annexen i Hall, femtio år.

Femtio år fyller på torsdag fru Daga Fagerlund, född Klasson, maka till lantbr. Axel Fagerlund, Bunna i Hörsne.Gotlänningen
Måndagen 11 augusti 1952
Nr 183
Årgång 69
Lösnummer 20 öre