19520811 - Jordfästningar

Jordfästningar

Till gravens ro vigdes i lördags stoftet efter hemmansäg. Olof Larsson, Aumunds i Roma. Som inledning på den högtidliga akten sjöngs ps. 579: 1 —3. Kyrkoadjunkt N.-H. Mårdh höll sedan griftetal med text från Jes. 46: 4 och förrättade jordfästningen. Så följde ps. 586: 4-5 och sedan officianten utfört begravningsmässan avslutades akten med ps. 425: 6. Vid graven nedlades en vacker blomstergärd.

Stoftet efter änkefru Vilhelmina Klintberg, Autsarve i Garda, vigdes i lördags till den sista vilan. Kyrkoherde Ragnar Johansson höll griftetal och förrättade jordfästningen. Akten om, slöts av ps. 35: 1 och 586: 4-5. Solo-Sång utfördes av kantor Paul Palmer. Den bortgångnas minne hedrades med en vacker blomstergärd.Gotlänningen
Måndagen 11 augusti 1952
Nr 183
Årgång 69
Lösnummer 20 öre