19520813 - Vigsel

Vigsel

I Visby domkyrka viges om lördag medarbetaren i Gotlands Allehanda redaktör Arne Svedberg, Visby, och fröken Gull Christiansson, dotter till förvaltaren Harry Christiansson och hans maka, född Liljegren, Visborgsslätt.

I Tingstäde kyrka viges om lördag chaufför Kurt Asplund, Stocksund och fröken Gerd Ahlin, dotter till lantbrukaren Elis Ahlin och hans maka, f. Wittberg, Moos i Stenkyrka. Vigselförrättare blir kyrkoherde E. Björlander.

På lördag viges i Öja kyrka folkskolläraren Sven Wessman, Bobbenarve, och fröken Ingrid Jacobsson, dotter lantbrukaren Hjalmar Jacobsson och hans framlidna maka, f. Dahlby, St. Sindarve i Hamra. Vigselförrättare blir kyrkoherde Fr. Terneus.

I Svenska Gustafskyrkan, Köpenhamn, viges om lördag möbelarkitekt Arne Fredhage, Göteborg, och fröken Gunn-Britt Gustafsson, dotter till hemmansägaren Gottfrid Gustafsson o. hans maka, född Sander, Hjältevad.Gotlänningen
Onsdagen 13 augusti 1952
Nr 185
Årgång 69
Lösnummer 20 öre