19520813 - Födelsedagar

Födelsedagar

SJUTTIO ÅR fyller på lördag f. byggnadsarbetaren Gustaf Rudberg, Gräne i Stenkyrka. Han är född i Fleringe.

FEMTIO ÄR fyller på lördag hemmansägaren Brynolf Engström, Busarve i Roma.
Han är född vid Busarve, vilken gård han sedermera övertagit och alltjämt brukar. En hel del offentliga uppdrag har han under årens lopp fått motta o. f. n. är han sålunda kyrkvärd, vidare räkenskapsförare och kassör i Roma sparbank, vice brandchef i Roma brandkår, hushållningssällskapets ombud på orten sedan tiotalet år och revisor för Gotl. läns lantmannaskola. Tidigare har han dessutom varit revisor i Roma komm., ordf. i Roma-Björke RLF samt vice ordf. i pensionsnämnden. På sin tid var han även mycket intresserad för JUF-rörelsen, där han var med om att bilda RomaBjörke-avdelningen 1932, och en tid tillhörde han också distriktsstyrelsen som kassör. I ungdomen deltog han flittigt i den frivilliga skytterörelsen och beklädde då i många år kassörsposten i Dede skyttegille.Gotlänningen
Onsdagen 13 augusti 1952
Nr 185
Årgång 69
Lösnummer 20 öre