19520814 - 70 med i "Bysen".

70 med i "Bysen".

Fin trofe pris i samtliga klasser.
Omkring 70 orienterare kommer på lördag att ställa upp i Visby AIK:s nattävling kallad Bysen. Sammanlagt 10 föreningar blir representerade. Flesta deltagarna sänder den arrangerande klubben och Bro SK, som har 19 vardera, därefter kommer Roma IF med 11, VOK och Slite 8, Lärbro, VIF och KA 3 3 samt. Vall och A 7 2 resp. 1 delt. I varje klass tävlas om en trofé — en träskulptur föreställande »Bysen» — utförd av den kände träsnidaren F. Söderstrand, Visby. Meningen är att tävlingen skall bli traditionell, om tävlingen slår väl ut.

PM för tävlingen
Deltagare samlas vid Dalhems kyrka lördag kväll kl. 19.45. Karta för seniorer är armens förläggningsorter, oldboys och juniorer erhåller karta vid starten gratis.
Kontrollanter och funktionärer samlas vid Österport lördag kl. 17, medförande ficklampa.Gotlänningen
Torsdagen 14 augusti 1952
Nr 186
Årgång 69
Lösnummer 20 öre