19520816 - En i. o. folkskollärartjänst

En i. o. folkskollärartjänst i Vall har besatts med Irma Nilzén, Vimmerby.
Till o. småskolläraranna i Lau har antagits Gulli Lundman, Nystrand, i Hellvi Berit Blomgren, Fårösund, i Eskelhem Ann-Greta Hansson, Stockholm, i Västehejde Alva Sundström, Flarken (förut i Hemse), samt i Träkumla Eva Berglund, Svansele.Gotlänningen
Lördagen 16 augusti 1952
Nr 188
Årgång 69
Lösnummer 20 öre