19520818 - Fårösunds skoldistrikt.

Fårösunds skoldistrikt.

Höstterminen börjar med upprop måndagen den 25 aug. enligt följande:
I Bunge, Fleringe, Fårö östra och västra folkskolor kl. 08.30;
I Rute folkskola kl. 08.45.
Lektionerna pågår den 25 aug. till kl. 11.30.
Skolbarnsbespisningen börjar den 26 aug.
Distriktsöverläraren.Gotlänningen
Måndagen 18 augusti 1952
Nr 189
Årgång 69
Lösnummer 20 öre