19520818 - Bröllop

Bröllop

I lördags vigdes i Halla kyrka telegrafarbetaren Lennart Nyholm, Visby, och fröken Berit Hallgren, dotter till lantbr. Uno Hallgren och hans maka f. Nilsson, Hallegårda i Halla.
Brudparet med uppvaktning tågade in i kyrkan med spelmännen, Nils och Einar Vigström, i täten medan kantor Henny Högström utförde musik på orgeln. Vigseln förrättades av kyrkoherde Ingemar Björck. I kyrkan sjöng tärnorna »Här en källa rinner». Efter vigseln samlades man i brudens hem där middag gavs för ett antal inbjudna. Under middagen hölls tal av kyrkoherde Björck och folkskollärarinnan Henny Högström. Bruttöverskan, fru Mirjam Olofsson, läste en egenhändigt författad dikt. Ett 20-tal telegram anlände.
Bruttbonde var Einar Johansson, Visby, och bruttöverska fru Mirjam Olofsson, Buttle. Som värd och värdinna fungerade herr och fru Knut Högström, Halla. Tärnor och marskalkar var: Bertil Ahlby — Inga-Britt Hallgren, Sven-Ola Hallgren — Ester Andersson, Rune Hallgren -- Maj-Britt Lövgren, Sylve Hallgren — Siv Bergström, Per Hansson — Vivi-Ann Olander, Set Persson — Inger Lövgren, Sven Ekström — Gun-Britt Ahlkvist, Villy Ekström — Eivor Svensson, Bengt Munkhammar — Anne-Marie Jakobsson. Småtärnor var Elsie Hallgren och Eivor Vigström och brudnäbb var Maj-Gun Olofsson och Kjell Hallgren.

I Tingsfäde kyrka vigdes på lördagen chaufför Kurt Asplund, Stocksund, och fröken Gerd Ahlin, dotter till lantbrukaren Elis Ahlin och hans maka f. Wittberg, Moos i Stenkyrka. Då bröllopsparet med uppvaktning intågade il kyrkan spelade kantor Lennart Olsson bröllopsmusik på orgeln, vigseln förrättades av kyrkoherde Erik Björlander, och efteråt gav brudens föräldrar middag i Gazeliigården. Tal hölls av vigselförrättaren samt bruttbonden, ing. Gilbert Hansson, och lantbr. Henry Jakobsson. Bruttöverska var fru Lif selott Hansson och värd och värdinna Inga och Bertil Johansson. Kyrkomarskalkar var Gert Boholm, Rolf Sundström. Brudparet uppvaktades av fem par tärnor och marskalkar, nämligen Kerstin Asplund — Jens Ahlin, Barbro Jacobsson — Erik Asplund, Inga Gullberg — Bror Henry Jakobsson, Asta Johansson — Bert Ahlin, Kerstin Jakobsson — Hilding Stenström.

I Eskelhems kyrka vigdes i lördags lantbr. Melker Johansson, Eskelhem, och fröken Birgit Nilsson, dotter till lantbr. Gustav Nilsson o. hans maka f. Norrby, Eskelhem. Brudföljet, med spelmännen Sigvard och Herbert Nilsson i täten, tågade in i kyrkan medan »Gud låter sin trogna här» av Pachelbal spelades. Före vigseln sjöng kantor Lennart Hallgren Beethovens »Lovsång». Vigseln förrättades av kyrkoherde N. H. Ronquist och efter akten spelade Herbert Nilsson på violin »Hjärtats saga» av• Åström. Som utgångsmarsch spelades utgångsmarschen ur »En midsommarnattsdröm» av Mendelsohn. Akten omramades av ps. 233: verserna 1 och 3. Färden ställdes sedan till Bygdegården där värdfolket, Nils Wickman och Britta Sjögren, tog emot gästerna. Vid middagen hölls tal av bruttbonden, brudens farbror, Axel Nilsson, och Lennart Hallgren. Brudparet uppvaktades av följande par tärnor och marskalkar: Vera Nilsson — Erik Wickman, Svea Buskas —Bengt Nordberg, Birgit Löfqvist — Nils Nordberg, Gunnel Magnusson — Stig Östergren, Kerstin Nordberg — Kurt Nilsson, Sonja Ahlqvist — Börje Lindkvist, Marianne Närström — Tage Hederstedt, Solveig Nilsson — Stig Wahlgren, Anna-Maj Magnusson. — Gösta Norrby. Lilltärnor var Anita Johansson och Åke Wickman. Brudnäbb var Inga-Britt Norberg och Anita Östergren. Bruttbonde var försäkringsinspektör Sven Nordberg och bruttöverska, fru Margareta Johansson, Eskelhem.

I Gagnef har vigts frälsningssoldaten Sixten Ekström från Stockholm och fröken Anna-Lisa Dahlbom, dotter till lantbrukaren Viktor Dahlbom och hans maka född Johansson, Havor i Havdhem. Bröllopsfesten hade de som bekant firat redan tidigare i Havdhem. På grund av att ett viktigt papper fattades måste nämligen vigseln uppskjutas.

I Boge kyrka vigdes på söndagen kocken Karl-Olof Sjöblom och finska medborgaren fröken Sinikka Linnea Saarnijärvi. Vigselförrättare var kyrkoherde Anders Wernberg.

Ett ståtligt kyrkbröllop firades i domkyrkan i lördags då redaktör Arne Svedberg i Gotlands Allehanda och fröken Gull Christiansson, dotter till förvaltare Harry Christiansson o. hans maka Märtha, född Liljegren, Visborgs slätt, vigdes.
Brudparet intågade under bröllopsmusik i kyrkan, där vigseln förrättades av kyrkoadjunkt Sten-Erik Wihlborg. Musikdirektör Friedrich Mehler spelade därefter en komposition av honom själv »Du är min och jag är din» till en text från 1100-talet, varefter brudföljet lämnade kyrkan under bröllopsmusik av Bach, utförd från orgeln av musikdirektör Siedberg.
Därefter gav brudens föräldrar middag på underofficersmässen på Visborgs slätt för ett 70-tal personer. Där hölls tal för brudparet, en Mångfald telegram upplästes.
Brudparet uppvaktades av följande par tärnor och marskalkar: Anne Norman — Rolf Christiansson, Inger Christiansson — Fritz Olof Oskarsson, Siv Christiansson — Reine Hermansson, Ingrid Svedberg — Bengt Kristiansson, Anita Walli — Tord Svedberg. Kyrkomarskalkar var fanjunkarna Bertil Holmgren och Nils Wass och brudnäbb Anita Svedberg. Som värd fungerade tulltjänsteman Olof Beme från Stockholm.

I går vigdes i Vireda kyrka civilingenjören Karl-Erik Eriksson, Slite, och folkskollärarinnan fröken Margareta Skafvenstedt, Visby.
Vigselförrättare var brudens fader, kyrkoherde Helge Skafvenstedt, Vireda. Efter den högtidliga vigselakten sjöng kantor Nils Göransson ett solo.
Som kyrkomarskalkar fungerade tandläkare Paul Andersson och ingenjör Bengt Skafvenstedt. Uppvaktande tärna var fröken Astrid Larsson.
På kvällen gav brudens föräldrar middag på Gyllene Uttern i Gränna.

Ett stiligt bröllop firades i Öja kyrka på lördagen då folkskolläraren Sven W essman, Bobbenarve, vigdes med fröken Ingrid Jacobsson, dotter till lantbr. Hjalmar Jacobsson och hans framlidna maka, född Dahlby, St. Sindarve i Hamra. Brudparet med uppvaktning intågade i kyrkan, föregånget av spelmännen Allan Cedergren och Reidar Sunnestam, under det att kantor Lennart Olsson, Tingstäde spelade bröllopsmusik på orgel.
Brudgummens seminaristkamrater i kören »De nio» sjöng sedan en bröllopshymn av Åke Kallness, och kyrkoherde F. Terneus förrättade vigseln samt sjöng brudmässan. Efter ceremonin sjöng kören ytterligare två saker, en bröllopshymn av Franz Berwall och »Välsignade morgen» av August Söderman. Efteråt gavs middag i brudgummens hem där tal hölls av bruttbonden, folkskollärare Karl-Johan Nilsson, Fide, brudens fader, brudgummens fader, lantbrukaren Axel Wessman, polisman Wilhelm Remgin, Havdhem, lokförare Witus Claesson, Mjölby, folkskollärare Birger Stensson och sem. stud. R. Suunestem samt vigselför rättaren.
Bruttöverska var fru Maj Svensson, Vamlingbo, värd och värdinna sergeant Ragnar Randlert, Visby och fru Anna Claesson, Mjölby. Brudnäbb var Lena Randlert och Margareta Claesson. Brudparet uppvaktades av följande par tärnor och marskalkar: Maj Wessman — Martin Dahlby, Elisabeth Dahlby — Yngve Westberg, Gunnel Wessman — Ingemar Stenqvist, Margareta Egeland — Georg Wessman, Dagny Hallin — Lennart Dahlby, Viran Henriksson — Martin Johansson, Harriet Johansson — Gösta Svensson, Gunborg Mårtensson — Torsten Ahlsten, Elisabeth Olofsson — Åke Svensson, Margareta Stenqvist — Sture Flärdh.Gotlänningen
Måndagen 18 augusti 1952
Nr 189
Årgång 69
Lösnummer 20 öre