19520819 - RomaKarusellen

RomaKarusellen

snurrar i

Roma Folkets Park


 

Gotlänningen
Tisdagen 19 augusti 1952
Nr 190
Årgång 69
Lösnummer 20 öre