19520819 - Prästerskapet.

Prästerskapet.

Semester har beviljats kontraktsprosten A. Ruhr, Roma, 18-26 aug. med kyrkoadjunkt N. H. Mårdh som vikarie, kyrkoherde Åke Hultmark, Sanda, 3 sept.-6 okt. med kyrkoherde B. Bergdahl som vikarie, komminister Thure Åberg, Vamlingbo, 5-17 sept. samt kontraktsprosten Axel Klint, Källunge, 14 sept.-22 okt. med kyrkoherde G. Enwahl som vikarie.
Förordnande har utfärdats för pastoratsadjunkt Gösta Wrede från Stockholms stift att 29 aug.-14 sept. tjänstgöra i Vänge pastorat.Gotlänningen
Tisdagen 19 augusti 1952
Nr 190
Årgång 69
Lösnummer 20 öre