19520819 - Födelsedagar

Födelsedagar

SJUTTIOFEM ÅR fyller på fredag förra barnmorskan Julia Björkdahl, Prästgården i Havdhem. Hon är änka efter kamrer Adolf Björkdahl.

På torsdag fyller änkefru Emilia Margareta Sofia Levander, Siffride i Fide, sjuttiofem år.

SJUTTIO ÅR fyller på fredag fru Augusta Fransson, St. Almungs i Havdhem.

På torsdag fyller fru Anna Sjömander, Södervärnsgatan 11, Visby, sjuttio år.

SEXTIO ÅR fyller på fredag fru Sigrid Lindström, maka till lantbrukaren Karl Lindström, Anderse i Sanda.

På torsdag fyller fru Lydia Sigren, maka till växelstationsförestån, dare J. Sigren, Tofta, 60 år. Hon är född i Tofta och har i över tjugo år hjälpt sin make med skötseln av växeln och därvid gjort sig allmänt omtyckt och uppskattad.

FEMTIO ÅR fyller på onsdag fru Agda Wallin, Unghanse i Öja.

På fredag fyller snickaren Herbert Johansson, Risungs i Rute, femtio år.Gotlänningen
Tisdagen 19 augusti 1952
Nr 190
Årgång 69
Lösnummer 20 öre